Звіт за результатами довгострокового спостереження КВУ за підготовкою до позачергових виборів президента України протягом березня 2014 року

Комітет виборців України -. Неурядова громадська організація, яка займається моніторингом виборчих процесів в Україні З початком виборчої кампанії по позачерговим виборам Президента УКРАИНЫ в регіонах Работает 150 довготермінових спостерігачів КВУ.

РЕЗЮМЕ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Зміни до Закону «Про вибори Президента України» в цілому створюють належні передумови для проведення позачергових виборів глави держави у відповідності до міжнародних стандартів.
2. Негативний вплив на організацію і проведення виборів Президента України можуть мати зовнішні чинники, зумовлені напругою у відносинах між Україною та Російською Федерацією. Потенційне військове втручання та спроби зриву виборів в окремих регіонах можуть значною мірою делегітимізувати їхні результати та поглибити розкол в суспільстві. Органам державної влади варто вжити подальших кроків, необхідних для деескалації напруги та запобігання зриву виборів в окремих регіонах.
3. Центральна виборча комісія прийняла більшість нормативно-правових актів, необхідних для належної підготовки та проведення виборів у відповідності до вимог нового Закону. Діяльність ЦВК протягом звітного періоду, у тому числі щодо реєстрації кандидатів у Президенти, їхніх представників та довірених осіб здійснювались у відповідності до вимог Закону.
4 . Оскільки повноваження більшості членів ЦВК припиняються перед проведенням повторного голосування з позачергових президентських виборів, парламенту необхідно вжити подальших кроків, які б забезпечили ефективну роботу ЦВК під час підготовки та проведення повторного голосування.
5. Протягом березня 2014 р. місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не виявляли значної активності у створенні передумов для належної роботи виборчих комісій, здійснення передвиборної агітації, забезпеченні належної підготовки до проведення виборів загалом. Виконувачу обов'язки Президента України та органам виконавчої влади вищого рівня (Кабінет Міністрів України, відповідні міністерства та інші центральні органи виконавчої влади) варто прискорити вирішення кадрових питань в системі органів виконавчої влади, що дозволить створити належні умови для ефективного функціонування вертикалі влади по забезпеченню організації виборчого процесу.
6. Оскільки Закон «Про вибори Президента України» був змінений під час виборчого процесу, ЦВК, партіям та кандидатам на виборах варто вжити додаткових заходів щодо належної підготовки членів виборчих комісій до проведення виборів у відповідності до вимог нового Закону.
7. Для забезпечення проведення виборів у відповідності до міжнародних стандартів, при формуванні складу виборчих комісій до їх складу не повинні пропонуватись кандидатури, причетні до порушень виборчого законодавства, особливо тих, що мали місце під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України 2012-2013 рр.
8. Під час здійснення агітації кандидатам варто акцентувати увагу не на беззмістовних повідомленнях, а на виробленні конкретних шляхів подолання кризи у різних сферах суспільного життя.

Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 р. проводитимуться на основі суттєво зміненого Закону «Про вибори Президента України», який загалом створює належні передумови для проведення цих виборів у відповідності до міжнародних стандартів. Щоправда, зміни до цього Закону вносились вже під час виборчого процесу, що не лише суперечить міжнародним стандартам, але й може ускладнити його практичне застосування, оскільки партії, кандидати у Президенти, члени виборчих комісій та судді не матимуть достатньо часу для ознайомлення із змістом Закону.

Протягом березня 2014 р. ЦВК було прийнято низку нормативно-правових актів, необхідних для належного втілення Закону в життя. Разом з тим, проведення виборів 25 травня 2014 р. у відповідності до міжнародних стандартів залежить не стільки від якості законодавчої бази, скільки від бажання учасників виборчих перегонів провести вибори чесно, прозоро та демократично.

У цьому Звіті наводиться огляд діяльності органів законодавчої, виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також політичних партій щодо підготовки до позачергових виборів глави держави протягом березня 2014 р., А також загального політичного контексту, в якому діятимуть органи влади та суб'єкти виборчого процесу протягом найближчих місяців.

1. Політичний контекст позачергових виборів

У переважній більшості регіонів процес заміни керівного складу обласних та районних державних адміністрацій, а також територіальних органів МВС, СБУ та прокуратури остаточно не завершився, що негативно впливає на ефективність управління в регіонах в цілому та є чинником дестабілізації ситуації в окремих з них. Так, у більшості областей практично незмінним залишилось керівництво районних державних адміністрацій (Дніпропетровська, Запорізька, Луганська області), а в ряді випадків -. і обласних адміністрацій (Одеська, Полтавська області) В деяких регіонах (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська , Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька області) голови районних державних адміністрацій були звільнені із займаних посад (чи подали у відставку), однак призначення нових голів не завершилось.

На кадрові призначення в ряді областей активно впливають як провладні партії («Батьківщина», «Свобода» та УДАР), так і місцеві активісти (представники Автомайдану, колишні воїни-інтернаціоналісти тощо), а також люстраційні комітети (Закарпатська, Чернівецька області). Хоча такий підхід має свої переваги, його основним недоліком є ризик призначення на керівні посади доброчесних, але некомпетентних осіб.

Через незавершеність розбудови «владної вертикалі», відсутність підтримки місцевих еліт, власної команди або з інших причин, в ряді областей новопризначені голови ОДА фактично не контролюють ситуацію в регіоні (Донецька, Миколаївська, Одеська, Чернівецька області).

Роль правоохоронних органів у забезпеченні громадського порядку в «проблемних» регіонах південно-східної частини держави є невисокою. Бездіяльність правоохоронних органів у Харківській, Донецькій та Луганській областях стали однією з основних причин активізації сепаратистських настроїв, проникнення іноземних громадян на території відповідних областей, захоплення будівель органів влади. Попри те, що І.Коломойський загалом контролює ситуацію в Дніпропетровській області, органи внутрішніх справ області фактично сприяють діяльності проросійських рухів в обласному центрі. Разом з тим, у Херсонській та Миколаївській областях ситуація стає дедалі більш контрольованою і кількість акцій сепаратистів зменшується.

2. Діяльність Верховної Ради України

Протягом березня -. Початку квітня 20114 р парламентом було прийнято ряд важливих рішень, які безпосередньо впливатимуть на підготовку та проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 р.

По-перше, 13 березня 2014 р. Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому комплексні зміни до Закону «Про вибори Президента України». Цими змінами передбачено удосконалення низки положень чинного Закону «Про вибори Президента України»:
• поділ виборчих дільниць на постійні та тимчасові;
• зменшення кількісного складу ОВК та ДВК (за рахунок зменшення кількості кандидатур, які можуть бути запропоновані до складу комісій відповідними суб'єктами подання кандидатур);
• прийняття рішень виборчих комісій більшістю від їхнього складу;
• закріплення заборони внесення змін до списків виборців у день голосування;
• уточнення порядку підрахунку голосів та встановлення результатів виборів;
• надання громадським організаціям права мати спостерігачів на виборах;
• закріплення за офіційними спостерігачами статусу суб'єктів виборчого процесу з одночасним розширенням їхніх прав.

Разом з тим, деякі недоліки попереднього варіанту Закону «Про вибори Президента України» (наприклад, в частині розміру виборчої застави, регулювання передвиборної агітації, підстав визнання голосування на виборчій дільниці недійсним) усунуто не було.

Загалом, нова редакція Закону «Про вибори Президента України», за умови належного застосування відповідних положень Закону на практиці, створює достатню правову основу для проведення позачергових виборів глави держави у відповідності до міжнародних стандартів.

Разом з тим, актуальним залишається питання удосконалення регулювання відповідальності за вчинення злочинів та адміністративних правопорушень, що посягають на виборчі права громадян, оскільки санкції, передбачені відповідно Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України у багатьох випадках навряд чи можна вважати пропорційними, а окремі формулювання положень зазначених кодексів є далекими від досконалості і були піддані критиці як вітчизняними експертами, так і міжнародними організаціями (у тому числі й Венеціанською комісією).

1 квітня 2014 р. парламентом було прийнято постанови про дострокове припинення повноважень членів ЦВК Копиленка О.Л. та Донченка Ю.Г., а також про призначення членами ЦВК К.Березюк та О.Діденка за «квотами» відповідно УДАРу та «Свободи» . Призначення нових членів ЦВК дозволило забезпечити представництво у складі ЦВК тих партій, які раніше не були представлені у складі ЦВК.

Разом з тим, все ще актуальним залишається питання подальшого перегляду складу ЦВК, оскільки строк повноважень більшості членів цього органу завершиться перед проведенням повторного голосування з президентських виборів у червні 2014 р., Що може негативно вплинути на підготовку та проведення повторного голосування. Провідними політичними партіями обговорювались різні варіанти вирішення цієї проблеми -. від продовження строку повноважень членів ЦВК до призначення нових членів Комісії до припинення повноважень усього складу ЦВК та призначення 15 її нових членів Останній підхід знайшов відображення у проекті Закону «Про відновлення законності в діяльності Центральної виборчої комісії» № 4489 від 19.03.2014 р. (Внесений Карпунцовим В.В.), однак в контексті останніх призначень до складу ЦВК його прийняття видається малоймовірним. До того ж, призначення нових членів ЦВК незадовго до проведення позачергових виборів глави держави може негативно вплинути на підготовку та проведення виборів , оскільки нові члени Комісії не будуть належним чином підготовлені до здійснення своїх повноважень.

3. Діяльність ЦВК

Станом на 4 квітня 2014 р. Центральною виборчою комісією було зареєстровано 23 кандидати на пост Президента України, 23 уповноважених представники кандидатів у ЦВК, 7 довірених осіб кандидатів у Президенти у загальнодержавному виборчому окрузі та 2 довірені особи кандидатів у територіальних виборчих округах.

Також ЦВК було зареєстровано 118 офіційних спостерігачів від ОБСЄ / БДІПЛ та надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах 10 громадським організаціям, 5 з яких зможуть мати спостерігачів в усіх виборчих округах.

Низці кандидатів на пост Президента України було відмовлено у реєстрації. Найбільш поширеною підставою для відмови у реєстрації було неподання кандидатом у Президенти документа про внесення грошової застави у розмірі 2 500 000 грн. Нижче наведено перелік найбільш поширених підстав для відмови у реєстрації кандидатів у Президенти:

-. Відсутність документа про внесення грошової застави у розмірі 2 500 000 грн (Товтрівська О.О., Костів Г.П., Мірошніченко Г.Л., Марініч В.К., Щетинін С.М., Омельченко О.М. , Бурнашова О.М., Кучерявенко О.В., Чопей В.В., Махлай А.Ф., Рожнова Л.В., Максименко Л.В., Мірошніченко Д.Л., Рекало П.Я., Оноприюк Т.Г., Аббасов З.Д., Лаврентів-Фурдас Б.Ф., Метальніков А.І.);
- перевищення встановленого граничного обсягу (до 2000 знаків) автобіографії кандидата у Президенти (Товтрівська О.О., Омельченко О. М);.
- відсутність автобіографії кандидата (Аббасов З.Д.)
- подання автобіографії лише на паперовому носії (Костів Г.П., Метальніков А.І.);
- відсутність у автобіографії необхідних відомостей (Махлай А.Ф., Рожнова Л.В., Рекало П.Я.);
- відсутність засвідченої в установленому порядку заяви про реєстрацію (Товтрівська О.О., Костів Г.П., Велідченко В.І., Бурнашова О.М., Чопей В.В ., Махлай А.Ф., Максименко Л.В., Мірошніченко Д.Л., Лавретів-Фурдас Б.Ф., Метальніков А.І.);
- подання заяви про реєстрацію кандидатом не особисто (Бурнашова О.М., Чопей В.В., Махлай А.Ф., Максименко Л. В, Оноприюк Т.Г., Аббасов З.Д., Метальніков А.І.);.
- відсутність доданих до заяви ксерокопій сторінок паспорта громадянина України (Омельченко О.М., Рожнова Л.В., Максименко Л.В. , Оноприюк Т.Г., Аббасов З.Д.);
- відсутність анкети кандидата (Велідченко В.Г., Бурнашова О.М., Чопей В.В., Максименко Л.В., Метальніков А.І.);
- відсутність в анкеті кандидата у Президенти необхідних відомостей (Товтрівська О.О., Костів Г.П., Кучерявенко О.В., Рекало П.Я., Лаврентів-Фурдас Б.Ф.);
- відсутність декларації про доходи, майно , витрати і зобов'язання фінансового характеру (Велідченко Г.П., Бурнашова О.М., Чопей В.В., Махлай А.Ф., Рожнова Л.В., Максименко Л.В., Аббасов З.Д. );
- невідповідність поданої декларації про доходи, майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру встановленим Законом «Про засади запобігання і протидії корупції» вимогам, у тому числі заповнення декларації не особисто (Костів Г.П., Марініч В.К., Омельченко О.М., Кучерявенко О.В., Мірошніченко Д.Л., Рекало П.Я., Оноприюк Т.Г., Аббасов З.Д.);
- неподання передвиборної програми в електронному вигляді (Костів Г.П. , Максименко Л.В.);
- подання передвиборної програми, викладеною іншою, ніж державна, мовою (Максименко Л.В., Оноприюк Т.Г.);
- перевищення встановлених вимог до обсягу передвиборної програми (Щетинін С.М., Оноприюк Т.Г.);
- відсутність фотографій кандидата (Велідченко Г.П., Бурнашова О.М., Чопей В.В., Махлай А.Ф.);
- невідповідність розміру фотографій кандидата встановленим вимогам (Костів Г.П. , Рожнова Л.В., Мірошніченко Д.Л., Рекало П.Я., Оноприюк Т.Г., Аббасов З.Д.);
- відсутність письмової згоди на оприлюднення біографічних відомостей, відомостей декларації про доходи, майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру, відсутність передбачених Законом письмових зобов'язань (Бурнашова О.М., Чопей В.В., Максименко Л.В., Метальніков А.І.).

Загалом, рішення ЦВК про відмову у реєстрації кандидатів у Президенти було прийнято з дотриманням вимог Закону «Про вибори Президента України».

Протягом березня 2014 р. ЦВК також було прийнято ряд підзаконних актів, спрямованих на забезпечення реалізації положень Закону «Про вибори Президента України», у тому числі:
- Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій (постанова ЦВК № 30 від 4,03.. 2014 р);
-. постанову ЦВК № 31 від 4.03.2014 р «Про вимоги до приміщень окружних і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та приміщень для голосування, норми забезпечення виборчих комісій з виборів Президента України транспортними засобами, засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями, види послуг, які виборчі комісії можуть закуповувати за рахунок коштів Державного бюджету України »;
- постанову № 69 від 25.03.2014 р. «Про форми подань щодо кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій з виборів Президента України »
- постанову № 70 від 25.03.2014 р. «Про Порядок розподілу керівних посад в окружних виборчих комісіях з виборів Президента України між суб'єктами подання кандидатур до складу цих комісій»;
- постанову № 71 від 25.03.2014 р. «Про Порядок розподілу керівних посад в дільничних виборчих комісіях з виборів Президента України між суб'єктами подання кандидатур до складу цих комісій»;
-. постанову № 74 від 26.03.2014 р «Про Порядок передачі електронної копії бази даних Державного реєстру виборців депутатським фракціям у Верховній Раді України та кандидатам на пост Президента України при підготовці проведення виборів Президента України »;
- постанову № 75 від 26.03.2014 р. «Про Порядок передачі виборчим комісіям виборчих бюлетенів з виборів Президента України»;
- постанову № 77 від 26.03.2014 р . «Про затвердження Порядку фінансування окружних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів Президента України»;
- постанову № 87 від 27.03.2014 р. «Про форму, розмір, поліграфічне виконання інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, порядок їх виготовлення і передачі Міністерству закордонних справ України та відповідним виборчим комісіям з виборів Президента України »;
- постанову № 114 від 28.03.2014 р. «Про Порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів Президента України» ;
-. постанову № 115 від 28.03.2014 р «Про зразки та описи печаток, вивісок окружної і дільничних виборчих комісій з виборів Президента України та штампа« Вибув »
. - постанову № 116 від 28.03.2014 р «Про Порядок виготовлення, передачі, зберігання та використання печаток виборчих комісій з виборів Президента України та штампа «Вибув»;
- постанову № 124 від 30.03.2014 р. «Про форми подань щодо утворення спеціальних виборчих дільниць на тимчасовій основі та у винятковому випадку»;
- постанову № 144 від 31,03 0,2014 р. «Про форму, розмір, поліграфічне виконання інформаційних плакатів кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатних виборчих округах, порядок їх виготовлення та передачі відповідним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України»;
- постанову № 166 від 1.04.2014 р . «Про форми іменних запрошень на вибори Президента України»;
- постанову № 177 від 2.04.2014 р. «Про забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та в закордонному окрузі».

Таким чином, ЦВК в цілому було створено належну правову основу для проведення позачергових виборів глави держави у відповідності до нових положень Закону «Про вибори Президента України».

4. Діяльність місцевих органів влади

Протягом березня 2014 р. помітної діяльності органів влади на місцях щодо підготовки до проведення позачергових виборів глави держави зафіксовано не було. У багатьох випадках це пов'язано з продовженням кадрових змін в системі місцевих органів виконавчої влади та загрозою зовнішньої інтервенції з боку Російської Федерації, тобто чинниками, які мають першочергове, порівняно з підготовкою до виборів, значення.

У Донецькій області в поодиноких випадках органи місцевого самоврядування створюють спеціалізовані робочі групи та ініціюють інформаційно-просвітницькі кампанії щодо перевірки виборцями даних Державного реєстру виборців. Приміром, виконавчий комітет Макіївської міської ради затвердив склад робочої групи із організації повноважень органів місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про вибори Президента України ». Втім, ці заходи місцевих органів влади в області поки не набули в області масового характеру. Досить повільно йде підготовка до проведення виборів також в Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій областях.

В основному підготовка місцевих органів влади до виборів полягає у відведенні місць та обладнанні дошок оголошень і стендів для розміщення агітаційних матеріалів (див. нижче), уточненні відомостей Державного реєстру виборців, інформуванні виборців про необхідність перевірки відомостей про себе у Державному реєстрі виборців (Харківська область) , проведенні нарад щодо підготовки до виборів (в окремих областях, наприклад, Херсонській), проведенні перевірок наявності необхідних умов для роботи виборчих комісій (Вінницька область).

Згідно із Законом «Про вибори Президента України» місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування до 5 березня 2014 р. повинні були відвести місця та обладнати стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації. Згідно з наданою регіональними відділеннями ВГО КВУ інформацією , цей обов'язок були виконано відповідними органами влади далеко не в усіх регіонах.

Так, відповідні рішення було прийнято органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Вінницької, Волинської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Харківської, Чернівецької областей. У Донецькій області Донецька, Авдіївська, Краматорська, Дзержинська міські ради так і не прийняли відповідні рішення, тоді як Ясинуватська , Артемівська, Горлівська, Красноармійська, Селидівська, Мар'їнська, Торезька міські ради прийняли рішення із порушенням строків, передбачених Законом України «Про вибори Президента України».

Аналогічна ситуація мала місце і в Луганській області, де у Свердловську, Ровеньках, Красному Лучі, Краснодоні, Антрациті, Алчевську ці рішення прийнято не було, а в деяких містах (Рубіжне, Лисичанськ, Брянка) їх було прийнято із запізненням. В Івано-Франківській області дошки та стенди належним чином не обладнано - на них все ще розміщено матеріали комерційної реклами.

5. Активність партій на регіональному та місцевому рівнях

Для партійної діяльності на регіональному рівні протягом березня були характерними такі тенденції:

- Загальний низький рівень політичної активності партій;
- активізація діяльності «Правого сектору» та неінституціоналізованих груп (Автомайдан, Самооборона, козацькі об'єднання, "Восточный фронт", Патриотические силы Донбасса, Народное ополчение Донбасса тощо) в окремих регіонах;
- пасивність Партії регіонів у більшості областей, де вона користувалась значним рівнем електоральної підтримки (окрім хіба що Донецької області, де Партія регіонів залишається найвпливовішою партією);
- активізація діяльності ВО «Свобода» у регіонах, в яких вона не користувалась значним рівнем підтримки виборців (Волинська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Харківська, Херсонська області);
- зменшення активності проросійських партій та рухів (Український вибір, Руський блок тощо) наприкінці березня;
- концентрація уваги на питаннях (залежно від регіону) люстрації, боротьби з корупцією, федералізації, децентралізації влади , статусу російської мови, необхідності проведення регіональних референдумів, недопущення інтервенції Російської Федерації на територію України тощо.

6. Агітаційна діяльність партій та потенційних кандидатів на місцевому рівні

Попри те, що основні політичні партії наприкінці березня 2014 р. провели з'їзди і висунули власних кандидатів на виборах, помітної агітаційної діяльності місцевих організацій партій в регіонах у березні загалом не спостерігалось.

Поодинокі агітаційні заходи відбувались в межах Вінницької (зустріч П.Порошенка з виборцями 24 березня 2014 р.), Волинської (де спостерігачами ВГО КВУ було зафіксовано лише поодинокі випадки встановлення агітаційних наметів УДАРу та «Свободи»), Дніпропетровської (окремі акції КПУ та «Батьківщини »), Тернопільської (у центрі Тернополя встановлено намети« Батьківщини », УДАРу та« Свободи ») Херсонської області (розпочинається робота штабів окремих кандидатів на виборах), Чернівецької (разові агітаційні акції О.Ляшка) областей.

В інших регіонах (зокрема, в Донецькій, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Харківській, Черкаській, Чернівецькій областях) діяльність основних партій з підготовки до виборів залишається практично непомітною.