ANNUAL REPORT Committee of voters of Ukraine 2018
2018 was a period of active reforms, social and political changes for Ukraine. Committee of voters of Ukraine is grateful and proud to share the results of work in promoting democratic reforms. These results were achieved due to the joint work of many people and organizations - employees and volunteers of CVU in all regions of Ukraine as well as partner non-governmental and governmental organizations, law enforcement agencies, the Central Election Commission and international organizations.  
  • Мітки:
ANNUAL REPORT Committee of voters of Ukraine 2017
For Ukraine, the year 2017 was a period of active reforms, social and political transitions. TheCommittee of Voters of Ukraine is sharing the results of work on promotion of democraticchanges with appreciation and proud. These results were achieved through joint efforts ofmany people and organizations – CVU staff and volunteers in all regions of Ukraine, partnerNGOs and governmental institutions, law enforcement bodies, Central election commission,international organizations.
  • Мітки:
ANNUAL REPORT Committee of voters of Ukraine 2016
In 2016, all-Ukrainian non-governmental organisation “Committee of voters of Ukraine” (CVU) continued implementation of its Strategic plan. In turmoil of 2016 “Revolution of Dignity”, political shuffle and three early elections – presidential, local and parliamentary, CVU met the challenge. It acted at full capacity to undertake its mission – provision of conditions for human rights implementation and actual democracy by means of the following
  • Мітки:
ANNUAL REPORT Committee of voters of Ukraine 2015
For Ukraine, the year 2015 was a period of active reforms, social and political transitions. TheCommittee of Voters of Ukraine is sharing the results of work on promotion of democraticchanges with appreciation and proud. These results were achieved through joint efforts ofmany people and organizations – CVU staff and volunteers in all regions of Ukraine, partnerNGOs and governmental institutions, law enforcement bodies, Central election commission,international organizations.
  • Мітки:
Річний звіт Комітету Виборців України за 2015 рік
2015 рік був для України періодом активних реформ, суспільних та політичних змін. Комітетвиборців України з вдячністю та гордістю ділиться результатами роботи з просуваннядемократичних перетворень. Цих результатів було досягнуто спільною роботою дужебагатьох людей та організацій – працівників та волонтерів ВГО КВУ в усіх регіонах України,партнерських неурядових та урядових організацій, правоохоронних органів, Центральноївиборчої комісії, міжнародних організацій.
  • Мітки:
ANNUAL REPORT Committee of voters of Ukraine 2014
In 2014, all-Ukrainian non-governmental organisation “Committee of voters of Ukraine” (CVU) continued implementation of its Strategic plan. In turmoil of 2014 “Revolution of Dignity”, political shuffle and three early elections – presidential, local and parliamentary, CVU met the challenge. It acted at full capacity to undertake its mission – provision of conditions for human rights implementation and actual democracy by means of the following
  • Мітки:
Річний звіт Комітету Виборців України за 2014 рік
У 2014 році всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України» (ВГО КВУ) продовжила реалізацію Стратегічного плану. У період нестабільності під час «Революції гідності» в 2014 році, політичної кризи і трьох позачергових виборів - президентських, місцевих і парламентських, КВУ впорався зі своїм завданням. КВУ працював на повну потужність, щоб виконати свою місію - створювати умови для забезпечення реалізації прав громадян та реального народовладдя
  • Мітки:
1 | 2 | 3