ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОВГОСТРОКОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВИБОРАМИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ 2012 РОКУ ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ.

 

Спостереження за підготовкою до голосування та ходом голосування на виборчих дільницях в межах території України здійснювало понад 6 000 офіційних спостерігачів Комітету виборців України. Предметом їхнього моніторингу стало дотримання міжнародних стандартів та національного законодавства в частині організації окружними та дільничними виборчими комісіями голосування виборців на виборчих дільницях. Хоча порушення українського законодавства і міжнародних стандартів загалом не мали системного і масового характеру, все ж факти порушень було зафіксовано у більшості регіонів України.

 

Особливе занепокоєння викликають повідомлення про низьку якість списків виборців, підготовлених на основі даних Державного реєстру виборців, випадки масового голосування виборців за місцем їх перебування, підкупу виборців та спроби спотворення результатів виборів під час підрахунку голосів, зафіксовані на ряді виборчих дільниць.

 

Нижче наводиться загальний огляд виявлених Комітетом виборців України тенденцій та порушень в ході проведення підготовчого засідання дільничних виборчих комісій, організації голосування виборців та підрахунку голосів.

 

На момент оприлюднення звіту продовжувався процес підрахунку голосів та підведення підсумків виборів у більшості округів, тому оцінку цьому етапу виборів надано лише частково.

 

За підсумками спостереження КВУ констатує:

 

 • Порушення виборчого законодавства в ході підготовки та проведення голосування були зафіксовані у більшості регіонів України. Однак, вони не мали масового і системного характеру. Більш вагомий вплив мали порушення і недоліки, які мали місце на ранніх етапах виборчих перегонів, зокрема – при утворенні виборчих округів, формуванні виборчих комісій, здійсненні передвиборної агітації.

 

 • До найбільш поширених недоліків в організації голосування варто віднести „переформатування” складу деяких комісій безпосередньо перед днем голосування, низьку якість списків виборців, досить поширені випадки підкупу виборців, які залишились без належного реагування правоохоронних органів і могли вплинути на результати волевиявлення в деяких одномандатних округах, відсутність на ряді дільниць достатньої кількості виборчих бюлетенів, неправильне використання штампу „Вибув” для внесення змін до бюлетенів, зловживання, пов’язані з організацією голосування „на дому”.

 

 • В день голосування спостерігачі мали повний доступ до всіх виборчих процесів. В той же час викликає занепокоєння серія ДДОС-атак на сервери організацій що спостерігають за виборами та інформаційні ресурси, в тому числі на сервер КВУ. Відповідні правоохоронні органи поки що не дали оцінки цьому інциденту.

 

 • У багатьох випадках на виборчих дільницях були відсутні роз’яснення процедур голосування, в той час як системи відеоспостереження за ходом голосування працювали не завжди ефективно.

 

 • Центральній виборчій комісії варто уважно проаналізувати причини недосконалості списків виборців, у тому числі – включення до них осіб, які померли ще до проведення парламентських виборів 2006 року, змінили громадянство, а також невключення до списків осіб, які набули права голосу на виборах 2012 року. За результатами такого аналізу необхідно вжити подальших заходів для підвищення рівня достовірності, повноти і точності бази даних Державного реєстру виборців, налагодження більш ефективної взаємодії органів ведення Реєстру з іншими державними органами та інституціями.

 

 • Випадки підкупу виборців, які набули значного поширення у деяких виборчих округах, мають бути уважно перевірені правоохоронними органами, тоді як особи, які вчинили порушення, мають бути притягнуті до юридичної відповідальності. До відповідальності мають бути притягнуті і особи, які здійснювали агітацію у заборонений законом час, а також члени виборчих комісій, винні у підписанні протоколів про підрахунок голосів до їх заповнення, неправомірному включенні виборців до витягів зі списку виборців, безпідставній видачі виборцям виборчих бюлетенів.

 

 • Підрахунок голосів на дільницях на низці дільниць відбувався з порушенням процедури, затягуванням підрахунку, неправильним заповненням виборчих протоколів та недоліками в організації прийому протоколів ДВК в ОВК. В деяких округах КВУ фіксував відключення електроенергії на дільницях.

 

 • За повідомленнями регіональних відділень КВУ, ІАС „Вибори” в ряді ОВК працює незадовільно, що суттєво уповільнює передачу відомостей протоколів в електронній формі. ЦВК варто проаналізувати ефективність функціонування ІАС „Вибори” та вжити, у разі виявлення проблем, необхідних заходів для їх вирішення.

 

 • На майбутніх виборах ЦВК доцільно приділити посилену увагу роз’ясненню виборцям виборчих процедур, важливості перевірки відомостей про себе у списках виборців, способам захисту своїх виборчих прав. Існує нагальна потреба у впровадженні програм підготовки членів комісій до здійснення покладених на них законом обов’язків, оскільки далеко не всі процедури, пов’язані з підготовкою до голосування та організацією його проведення, були належним чином втілені на практиці.

 

 • У майбутньому законі про вибори варто чітко закріпити положення, за яким інформаційні плакати партій і кандидатів у депутати, розміщені у приміщеннях ДВК, не вважатимуться передвиборною агітацією.

 

 • З метою підвищення ефективності роботи комісій та організації голосування у перспективі варто розглянути можливість зменшення кількісного складу ДВК та ОВК, посилення їх матеріально-фінансового забезпечення, а також скорочення кількості виборців на виборчих дільницях до 1 000 – 1 500 осіб.

 

 • Можливість використання штампу „Вибув” для внесення змін до виборчих бюлетенів має бути звужена, у тому числі – за рахунок забезпечення можливості передруку бюлетенів за короткий строк до дня голосування із одночасним забезпеченням певних ступенів їх захисту від підроблення.

 

 • В день голосування спостерігачі мали повний доступ до всіх виборчих процесів, Викликає занепокоєння серія ДДОС-атак на сервери організацій що спостерігають за виборами та інформаційні ресурси, в тому числі на сервер КВУ. Відповідні правоохоронні органи поки що не дали оцінки цьому інциденту.

 

 

 

 

 

Заміни у складі комісій напередодні дня голосування

 

В Черкаській області (виборчий округ № 198, м. Сміла) вночі напередодні дня голосування ОВК замінила членів близько 200 дільничних виборчих комісій, про що членів комісій не було попереджено своєчасно. Наприклад, 7 членів ДВК №710238 округу № 198 дізнались про те, що їх було замінено, лише перед початком голосування, коли на дільниці перебували новопризначені члени ДВК. Засідання, на якому приймалось рішення про заміну членів ДВК, було проведено о 23:30 27 жовтня 2012 року без відома голови та заступника голови ОВК виборчого округу № 198, які дізнались про проведені заміни лише перед початком голосування.

 

Невідповідності між кількістю виборців в уточнених списках виборців та кількістю отриманих виборчими комісіями бюлетенів

 

На ряді виборчих дільниць офіційними спостерігачами Комітету виборців України було зафіксовано невідповідність кількості виборців в уточненому списку виборців кількості отриманих ДВК виборчих бюлетенів.

 

Так, у Черкаській області (виборчий округ № 197) на спеціальній виборчій дільниці № 710901, утвореній при районній лікарні, до списків виборців було включено 88 осіб, хоча комісії цієї дільниці було передано 504 виборчих бюлетені. У Волинській області (виборчий округ № 23) на виборчих дільницях №№ 072729, 072725, 072731 кількість переданих ДВК відповідних дільниць бюлетенів для голосування у єдиному загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі виявилась меншою за кількість включених до уточнених списків виборців громадян, які мають право голосу на парламентських виборах.

 

Аналогічна ситуація мала місце і в Харківській області (виборчий округ № 173), де ДВК дільниці № 631679 було передано менше бюлетенів, ніж було включено до уточненого списку виборців. ОВК округу № 173 спробувала вирішити проблему тим, що передала ДВК додаткову кількість бюлетенів, однак вони були зачинені у сейфі і членам ДВК передані не були.

 

У Донецькій області кількість наявних бюлетенів була меншою за кількість виборців в уточнених списках виборців на двох виборчих дільницях - № 141653 (виборчий округ № 42), де по загальнодержавному округу розходження між кількістю виборців на дільниці і бюлетенями склало 19 бюлетенів, а також дільниці № 141494 (виборчий округ №51), де не вистачало 13 бюлетенів. У Вінницькій області на 95% дільниць всіх округів регіону в середньому не вистачало від 18 до 150 виборчих бюлетенів.

 

В Одеській області (виборчий округ № 136) на спеціальній виборчій дільниці № 511427 кількість бюлетенів для голосування суттєво перевищували кількість виборців у списку виборців – до списку було включено 222 виборця, тоді як ДВК було передано по 372 бюлетені кожного виду. 

 

У Рівненській області на спеціальній виборчій дільниці № 560877 в одномандатному виборчому окрузі №. 154 до списків виборців було включено 55 осіб. Проте ОВК передала ДВК цієї дільниці бюлетенів для голосування лише 36 виборців. Відповідно, решта виборців втратила можливість узяти участь у виборах.

 

Порушення встановленого порядку проведення підготовчого засідання дільничної виборчої комісії

 

У Миколаївській області (виборчий округ № 129) ДВК виборчої дільниці № 480914 було порушено процедуру огляду та пломбування виборчих скриньок - голова дільничної виборчої комісії одразу ж опломбував усі скриньки, тобто – порушив вимоги частини четвертої статті 84 Закону „Про вибори народних депутатів України”, яка передбачає проведення огляду та пломбування кожної скриньки для голосування окремо. Офіційними спостерігачами було складено акт про виявлення порушення вимог Закону „Про вибори народних депутатів України”.

 

Неправильне проставляння штампу „Вибув” у виборчих бюлетенях

 

Практично в усіх округах Житомирської області було виявлено помилки при використанні штампу „Вибув” для внесення змін до виборчих бюлетенів. На частині виборчих дільниць округів регіону станом на 11 годину ранку так і не було внесено зміни до бюлетенів для голосування у загальнодержавному виборчому окрузі шляхом проставляння штампу „Вибув” навпроти партії „Собор”. Житомирщини виявлені помилки з приводу виключення партії «Собор». На частині дільниць замість „Собору” штамп „Вибув” проставлявся навпроти назви іншої партії – ВО „Свобода”.

 

Перешкоджання діяльності офіційних спостерігачів та інших осіб, які мають право бути присутніми на засіданні комісії без дозволу чи запрошення комісії

 

У Житомирській області (виборчий округ № 65) ДВК дільниці № 181322 (м. Новоград-Волинський) не допускала спостерігача від КВУ на підготовче засідання комісії. Недопуск мотивувався тим, що громадські організації не мають права здійснювати спостереження за виборами. Спостерігач роз’яснив комісії закон та зв’язався з ОВК з цього приводу. В результаті спостерігача було допущено на засідання. У виборчому окрузі № 62 (виборча дільниця № 181361, м. Житомир) на засідання комісії не було допущено міжнародних спостерігачів.

 

Забезпечення доступу виборців до інформації про порядок голосування та до інформаційних плакатів партій та кандидатів у депутати

 

На переважній більшості виборчих дільниць, на яких були присутні спостерігачі Комітету виборців України, вимоги законодавства в частині обов’язкового розміщення інформаційних плакатів та роз’яснення процедури голосування було дотримано. У більшості випадків відповідні плакати та роз’яснення було розташовано таким чином, що виборці могли ознайомитись з їхнім змістом до одержання бюлетенів і голосування.

 

Проте на ряді дільниць інформаційні плакати розміщено не було (виборчі дільниці №№ 560725, 560726, 560727 виборчого округу № 153, Рівненська область), причому ДВК дільниць №№ 560725 та 560726 взагалі їх не отримували. У деяких випадках (наприклад, на виборчій дільниці № 140131 виборчого округу № 59; Донецька область) відсутність або знімання плакатів у приміщенні комісії пояснювалась забороною здійснення агітації у день голосування.

 

Тому у майбутньому законі про парламентські вибори варто прямо закріпити положення, за яким інформаційні плакати партій та кандидатів в одномандатних округах не вважаються матеріалами передвиборної агітації.

 

Події надзвичайного характеру

 

В Донецькій області у ДВК дільниці № 141626 у Будьонівському районі Донецька (приміщення школи № 142, вул. Благоустрійна, 17) сталась надзвичайна подія – згоріла частина бюлетенів для голосування. На підготовчому засіданні комісії перед початком голосування у голови ДВК Наталі Кофанової з сумки було викрадено ключі від сейфу, де зберігалися виборчі бюлетені для голосування на дільниці. Голова комісії стверджувала, що після цього сейф намагались відкрити за допомогою пили, що призвело до займання і згорання 302 виборчих бюлетенів.

 

 

Порушення строку початку голосування

 

Хоча за Законом „Про вибори народних депутатів України” голосування у день виборів має розпочинатись о 8 годині ранку, в Житомирській області (виборчий округ № 65) на виборчій дільниці № 1810082 (Червоноармійський район, село Курінне) голосування не розпочалось навіть станом на 10 годину ранку. Це було зумовлено тим, що 27 жовтня невстановлена особа, яка представилась членом окружної виборчої комісії, зателефонувала до ДВК і повідомила про скасування реєстрації кандидатів у депутати у загальнодержавному виборчому окрузі від ВО „Свобода”, у зв’язку з чим навпроти назви списку ВО „Свобода” мав бути проставлений штамп „Вибув”. Члени ДВК проставили штамп на частині одержаних бюлетенів, у зв’язку з цим виникла потреба у додатковій поставці бюлетенів на дільницю.

 

Строки початку голосування було порушено і на деяких дільницях виборчого округу № 121 (м. Дрогобич, Львівська область). Затримки були зумовлені пізнім початком підготовчого засідання ДВК, значною тривалістю процедур такого засідання, а також тим, що перед відкриттям дільниць священики проводили обряди благословення дільниць на початок роботи. На виборчій дільниці № 051507 (Вінницька область, виборчий округ № 11) голосування розпочалось лише о 8:30 через внутрішній конфлікт у ДВК, зумовлений тим, що за останні 4 дні перед днем голосування голова ДВК був змінений 4 рази.

 

Недоліки у здійсненні відеоспостереження за ходом голосування

 

На виборчих дільницях, на яких були присутні спостерігачі Комітету виборців України, відеоспостереження загалом здійснювалось у відповідності до вимог Закону „Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року” та Порядку здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях з використанням засобів відеоспостереження, доступу та контролю за функціонуванням системи відеоспостереження під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, затвердженого постановою ЦВК № 892 від 13 вересня 2012 року (виняток з цього правила, щоправда, склала Вінницька область, де 95% ДВК не було виконано вимоги постанови ЦВК № 892 в частині визначення операторів програмно-апаратних комплексів, проведення перевірки їх роботи тощо).

 

У відповідності до вимог постанови ЦВК № 1850 від 24 жовтня 2012 року при вході до приміщення для голосування на виборчих дільницях, а також усередині відповідних приміщень ДВК було розміщено аркуші паперу з повідомленнями про здійснення спостереження та про його відсутність у кабінах для таємного голосування. Щоправда, на деяких дільницях такі аркуші все ж були відсутні. Йдеться, зокрема, про виборчі дільниці №№ 711075 та 711079 (Черкаська область, м. Черкаси).

 

Разом з тим, на окремих виборчих дільницях відеокамери було розміщено таким чином, що спостереження за місцями видачі бюлетенів та місцями розташування скриньок для голосування здійснювалося у неправильному ракурсі, що не дозволяло зацікавленим особам належним чином спостерігати за ходом голосування. Зокрема, на дільниці № 711076 (Черкаська область, м. Черкаси) відеокамера була направлена на кабіни для таємного голосування, тоді як скриньки в поле відео зйомки не потрапляли.

 

В Дніпропетровській області (виборчий округ № 27) на дільницях № 169, 112, 113, 184, 180 камери спостереження лише частково показували місця видачі бюлетенів та скриньки для голосування. Аналогічна ситуація мала місце і на дільниці № 347 цього ж округу. На виборчих дільницях №№ 198 та 199 виборчого округу № 27 камери спостереження було увімкнено лише о 10 ранку дня голосування, тоді як на дільниці № 167 цього ж округу камери було встановлено так, що за допомогою відеофіксації можна було встановити зміст волевиявлення виборців.

 

Порушення порядку видачі виборчих бюлетенів виборцям

 

Хоча Закон „Про вибори народних депутатів України” прямо забороняє видавати виборцям на звичайних та спеціальних дільницях бюлетені на підставі закордонних паспортів, членами ДВК дільниці № 560918 (м. Рівне, Рівненська область) було зафіксовано два випадки видачі бюлетенів на підставі пред’явлення закордонних паспортів.

 

Поодинокі факти голосування виборців без пред’явлення паспортів громадянина України спостерігачі зафіксували і у Вінницькій області. В Одеській області (виборчий округ № 133) на дільниці № 511081 виборчий бюлетень було видано виборцю на підставі пред’явлення ним пенсійного посвідчення. На цій же ділянці виборцю видали бюлетені на підставі свідоцтва про шлюб: у списку виборців було вказано дівоче прізвище виборця, остання разом з паспортом на нове прізвище надала свідоцтво про шлюб і отримала виборчі бюлетені.

 

Неточності у списках виборців та інші зловживання, пов’язані з реєстрацією виборців

 

На гарячу лінію Комітету виборців України загалом надійшло близько 300 повідомлень про неточності у списках виборців – наявність у списках виборців осіб, які не мають права голосу, відсутність у списках осіб, яким виповнилось 18 років, зазначення у списку неправильних відомостей у списках виборців.

 

Ця ситуація викликає особливе занепокоєння у зв’язку з тим, що представники ЦВК неодноразово наголошували на високому рівні достовірності, точності та повноти бази даних Державного реєстру виборців.

 

У Вінницькій області кількість неточностей в уточнених списках виборців склала приблизно 5% від загальної кількості осіб, включених до цих списків. В Київській області(виборчий округ № 95) було встановлено, що кількість виборців у гуртожитку Академії податкової служби, яку очолює її ректор і кандидат у депутати у виборчому окрузі № 95 П.Мельник, не відповідає кількості місць у цьому гуртожитку.

В Хмельницькій області (виборчий округ № 193) багато молодих виборців віком 18-19 років не змогли знайти себе у списках виборців на виборчих дільницях №№ 333 та 342. ВІвано-Франківській області (виборчий округ № 84) виборець, який відвідав одну з виборчих дільниць м. Бурштин, помітив підпис невстановленої особи у списку виборців навпроти свого прізвища.

 

На одній з виборчих дільниць Миколаївської області (дільниця № 480766 одномандатного виборчого округу № 127) до уточненого списку виборців було включену жінку, яка померла у 2005 році.

 

В Автономній Республіці Крим на ДВК №010849 та №010861 були виявлені помітки олівцем у списках виборців. Коли на це звернули увагу спостерігачі, член комісії терміново почала стирати написи. За інформацією спостерігачів, олівцем було виконано написи «за кордоном», «вибув», «відсутній», що може свідчити про підготовку умов для голосування за відсутніх виборців.

 

Надмірна кількість виборців для голосування за місцем проживання та порушення, пов’язані з голосуванням за місцем перебування виборців

 

У Вінницькій області (виборчий округ № 12) на трьох виборчих дільницях кількість виборців, включених до витягу зі списку виборців для голосування за місцем їх перебування, склала близько 10% від загальної кількості виборців у списках, в той час як на на решті дільниць округу вона не перевищувала 2%.

 

В Чернігівській області на території виборчого округу № 206 середня кількість виборців, які виявили бажання проголосувати за місцем свого перебування, склала лише 4%. Проте, на деяких дільницях округу кількість таких виборців перевищила 20% від загальної кількості виборців у списку виборців. Це стосується, зокрема, виборчих дільниць № 740691 (с. Смагівка) - 25% та №740671 (с. Малинівка) - 23%.

 

В Полтавській області (виборчий округ № 144) на дільниці № 531200 було викрадено витяг зі списку виборців, що фактично призвело до втрати виборцями, включеними до нього, можливості взяти участь у голосуванні.

 

В Запорізькій області (виборчий округ № 82) члени ДВК виборчої дільниці № 444 прибули до пенсіонерки для забезпечення її голосування за місцем перебування. Поки пенсіонерка шукала паспорт, члени комісії поїхали, позбавивши тим самим виборця можливості проголосувати.

 

В Черкаській області на виборчій дільниці № 710930 (м. Сміла) більше половини виборців, включених до витягу зі списку виборців для голосування за місцем свого перебування, не подавали до ДВК медичних довідок, які б підтверджували їх нездатність пересуватись самостійно. Крім того, заяви про забезпечення можливості голосування за місцем перебування, було написано одним й тим самим почерком.

 

Агітація у день голосування

 

У Дніпропетровській області (виборчий округ № 24) перед приміщеннями дільниць №№ 444, 248, 249, 268, 267, 266, 237, 241 було розташовано торгівельні палатки, в яких від імені кандидата у народні депутати України у виборчому окрузі № 24 Я. Безбаха здійснювався продаж продуктів харчування.

В Донецькій області (виборчий округ № 51, м. Горлівка) поблизу дільниці № 141533 офіційними спостерігачами від КВУ було зафіксовано ще один випадок незаконної агітації - на будівлі біля дільниці було розміщено агітаційні матеріали кандидата в народні депутати України Антипа Петра Івановича. Спостерігачі поінформували голову ДВК про цей факт, але він на повідомлення не зреагував. В результаті офіційними спостерігачами від КВУ та кандидатів у депутати було складено акт про виявлення порушення вимог Закону „Про вибори народних депутатів України”.

 

В Сумській області у день голосування здійснювалась розсилка СМС-повідомлень з проханням підтримати Партію регіонів, а також кандидатів у депутати Єпіфанова і Костенка. Представники Партії регіонів і кандидатів назвали розсилку таких СМС провокацією. Пізніше було з’ясовано, що повідомлення розсилались з номера мобільного телефону, який належить працівнику Сумської облдержадміністрації Артему Соколову.

 

В Миколаївській області у день голосування агітацію здійснювала Комуністична партія України, під прапорами якої святкувалась чергова річниця визволення України від фашистських загарбників. Крім того, на виборчій дільниці № 480750 голова дільничної виборчої комісії порадила виборцю проголосувати за кандидата у депутати Задирка.

 

В Тернопільській області на першому поверсі будівлі, в якій знаходиться ОВК виборчого округу № 164, на столах було розкладено агітаційні листівки кандидата у народні депутати України від Партії регіонів О.Муца.

 

Фотографування бюлетенів, спроби виносу бюлетенів за межі приміщення для голосування та інші дії, що можуть свідчити про підкуп виборців

 

На виборчій дільниці № 560918 (м. Рівне, Рівненська область) офіційними спостерігачами Комітету виборців України було зафіксовано декілька випадків, коли з кабін для голосування було чути характерні звуки фотографування бюлетенів у кабінах, що може свідчити про можливість підкупу виборців.

 

У Дніпропетровській області на виборчій дільниці № 234 виборчого округу № 24 виборець намагався винести бюлетень за межі приміщення для голосування, але був затриманий, після чого – розірвав бюлетень на шматки. За результатами цих дій спостерігачами було складено акт про виявлення порушення Закону „Про вибори народних депутатів України”.

 

У Вінницькій області (виборчий округ № 15) директор місцевої школи змушує вчителів голосувати на виборчій дільниці № 051378 за Партію регіонів та фотографувати заповнені бюлетені на мобільні телефони. Факти фотографування виборчих бюлетенів спостерігачі зафіксували і в Чернігівській області (виборчий округ № 206, дільниця № 771095).

 

Разом з тим, у ряді регіонів офіційними спостерігачами від КВУ було зафіксовано більш очевидні факти підкупу виборців. Так, в Херсонській області (виборчий округ № 184) на виборчій дільниці № 296 селищний голова Дубівської селищної ради сплатила за рахунок бюджетних коштів вартість оренди автобуса (державний номер АА1176П), яким здійснювалось підвезення людей на виборчу дільницю. В автобусі проводилась агітація за Партію регіонів та роздавались грошові кошти (по 150 грн.).

 

В Чернігівській області (виборчий округ № 208) в селі Носелівці Борзняньского району голова сільради разом із помічниками, на вході до дільниці пропонували виборцям на вибір або пляшку горілки, або 20 грн., закликаючи при цьому голосувати за кандидата у народні депутати України М. Голицю.

 

В Донецькій області (виборчий округ № 44; Покровський та Кіровський райони м. Донецька) на виборчій дільниці № 141815 (ПК ім.Франка) було „запущено” т.зв. „карусель” – виборець перед входом на дільницю отримував заповнений бюлетень, опускав його до виборчої скриньки, виносив чистий бюлетень з дільниці і передавав його організатору протиправних дій, отримуючи за це гроші чи інші матеріальні цінності, тоді як незаповнений бланк бюлетеня заповнювався і передавався іншому виборцю. „Каруселі” також було помічено на території виборчого округу № 53 (м. Єнакієве) – чорний джип SsangYong та білий Chevrolet Lacetti під’їжджали до виборчих дільниць №№ 140841, 140855 та 140871; з них виходили по 5 осіб, які голосували на кожній з цих дільниць. Про цей факт КВУ поінформував прес-секретаря прокурора Донецької області.

 

Ще одним регіоном, де застосовувалась технологія „каруселей” стала Вінницька область – учасники злочинної схеми підвозились до виборчих дільниць автобусами з державними реєстраційними знаками №№ АВ 8229 ВК, АВ 4585 ВІ, АВ 5754 АВ, АВ 7700 АС, АВ 97522 ВИ, АВ 1856 ВН; щоправда згодом колеса цих автобусів було пошкоджено. У цій самій області поблизу дільниці № 051538 працівниками правоохоронних органів було затримано осіб, у яких виявлено списки виборців та виборчі бюлетені. На дільниці № 051535 було виявлено сфальсифіковані списки виборців. Особи, у яких було вилучено ці списки, не змогли дати чітку відповідь на питання про те, яку партію чи кандидата вони представляють. У деяких з них також було вилучено фальшиві посвідчення неіснуючих газет

 

У місті Ямпіль Вінницької області за голосування за одну із партій виборцям пропонувалось одержати 500 грн. Для цього вони мали взяти цифровий фотоапарат, аби в кабіні для таємного голосування сфотографувати „правильно” заповнений бюлетень і отримати за це грошову винагороду. На території виборчого округу № 15 (виборча дільниця № 051107, с. Гнатків Томашпільського району) зафіксований факт підкупу виборців представниками кандидата в народні депутати по мажоритарному округу В. Вовка. Так, станом на 15 год. під час проведення голосування представники Василя Вовка здійснювали підвіз виборців на дільницю та давали кошти за голоси, віддані на його користь. До дільниці виборців підвозив автомобіль ВАЗ 2106 із номерним знаком КЄ58838. Проголосувавши, виборець повертався додому в цьому ж автомобілі, де за словами самих виборців, здійснювався розрахунок, за відданий голос, у розмірі 50 грн.

 

В Луганській області (виборчий округ № 108) на території виборчої дільниці № 146 (с.Малоіванівка Перевальського району) було зафіксовано факт роздачі виборцям харчів з машини, яка належить кандидату у народні депутати України Валерію Мошинському. У штабі п. Мошинського пояснили, що харчі привезли виключно для членів дільничної виборчої комісії. Однак спостерігачі кандидата у депутати Олександра Ржавського стверджували, що продуктові набори роздавалися селянам.

 

У місті Києві (виборчий округ № 217) на вулиці Північній невстановлені особи пропонували виборцям по 400 грн. за голос на підтримку кандидата у депутати В.Столара.

 

Факти передачі виборцям грошових коштів за „правильне” голосування було зафіксовано і на території виборчого округу № 160 (Сумська область). Зокрема, грошові кошти роздавались виборцям у м. Конотоп поблизу будинку побуту (вул. Леніна) від імені кандидата у депутати В.Молотка.

В Луганській області до ОВК виборчого округу № 106 (м. Сєвєродонецьк) надійшли акти про виявлення порушень вимог Закону „Про вибори народних депутатів України”, а саме – про виявлення фактів підкупу виборців від імені кандидата у народні депутати Ю.Фурмана.

 

Факти підкупу виборців було виявлено і в Закарпатській області (виборчий округ № 70) - на виборчу дільницю № 210443 (м. Свалява), яка територіально розташовувалась поблизу місць компактного проживання ромської національної меншини, прибували організовані групи ромів чисельністю близько 10 осіб, які проходили на дільницю у супроводі „старшого”, а після голосування на певній відстані від дільниці (40-50 м) з ромами проводився розрахунок. На цій самій дільниці було зафіксовано спробу виносу виборчих бюлетенів.

 

В Одеській області (виборчий округ № 137) від виборців надходила інформація про те, що в Балті і Балтському районі на вулицях виборцям пропонували від 200 до 500 грн. за голосування за Партію регіонів та висунутих нею кандидатів. При цьому виборцям видавався аркуш паперу з надрукованим на ньому порядковими номерами кандидата і партії, за яких необхідно було проголосувати.

 

Порушення таємності голосування

 

У Закарпатській області (виборчий округ № 70) на виборчій дільниці № 210259 (с. Верхній Студений Міжгірського району) офіційними спостерігачами було встановлено, що директор школи п. Росада примушував вчителів демонструвати йому заповнені виборчі бюлетені. Численні випадки порушення принципу таємного голосування КВУ було зафіксовано на дільницях виборчих округів №11, 12, 14, 16, 17 та 18 (Вінницька область).

 

В Черкаській області на ряді виборчих дільниць були зафіксовані випадки „колективного” голосування (дільниця №170084 виборчого округу № 198, дільниця № 711005 виборчого округу № 194) та голосування за межами кабін для таємного голосування (дільниця № 560962 одномандатного виборчого округу № 152 і дільниця № 560350 виборчого округу № 154).

 

Щоправда, такі випадки були скоріше винятком, аніж звичайною практикою. Натомість при організації голосування на території виборчого округу № 214 (м. Київ) випадки голосування виборців за межами кабін для таємного голосування були досить поширеними.

 

Фальсифікація результатів голосування 

 

Факт масового вкидання виборчих бюлетенів до виборчих скриньок було зафіксовано в Донецькій області (виборчий округ № 52, виборча дільниця № 140704). Згідно з інформацією офіційного спостерігача, двоє невстановлених осіб опустили до виборчої скриньки пачку виборчих бюлетенів, роздрукованих на принтері. Після того, як спостерігачі помітили порушення, особи залишили дільницю. ДВК викликала міліцію та провела консультації з ОВК. За результатами голосування було вирішено продовжити голосування шляхом вкидання бюлетенів до цієї скриньки, оскільки підроблені бюлетені відрізнялись від справжніх, могли бути легко ідентифіковані та віднесені до предметів при підрахунку голосів.

 

У Вінницькій області (виборчий округ № 11) у ДВК виборчої дільниці № 051524 було заблоковано спробу вкидання бюлетенів з не відокремленими контрольними талонами за Наталю Добринську; в результаті 5 бюлетенів було погашено.

 

В Одеській області в одному з округів було зафіксовано факт використання для заповнення виборчих бюлетенів ручок з т.зв. „зникаючими” чорнилами. Таке письмове приладдя використовувалось загалом на 29 дільницях відповідного округу (дільниці №№ 511090, 511123, 511119, 511104, 511095, 511157, 511135, 511138, 511111, 511112, 511126, 511074, 511075, 511073, 511093, 511087, 511148, 511114, 511158, 511085, 511092, 511094, 511096, 511097, 511103). Голова ОВК за цим фактом написав заяву до прокуратури.

 

Перешкоджання діяльності офіційних спостерігачів та інших осіб, які мають право бути присутніми на засіданнях чи у приміщенні для голосування без дозволу чи запрошення комісії

 

В Закарпатській області (виборчий округ № 68) голова ДВК виборчої дільниці № 210730 відразу після початку голосування почав погрожувати офіційним спостерігачам. Свої дії він мотивував тим, що спостерігачі «заважали діяльності ДВК», проте в чому саме полягало «заважання» голова комісії не пояснив. Він також не дав можливості спостерігачам оглянути скриньки для голосування, на яких останні помітили неналежно оформлені пломби. У виборчому окрузі № 71 (Закарпатська область) офіційний спостерігач від КВУ не зміг потрапити на засідання ОВК округу. Секретар комісії обґрунтовував це тим, що за посвідченням спостерігач має право бути присутнім лише на виборчих дільницях округу.

В Рівненській області на окремих дільницях (№№ 560789 (виборчий округ № 156), №№ 560945, 560974, 560915 (виборчий округ № 152) до приміщень для голосування не було допущено офіційних спостерігачів, журналістів та інших осіб, які за законом мають право бути присутніми у приміщенні для голосування. У цій самій області (виборчий округ № 156, м. Сарни) члени ОВК зачинились у кабінеті і нікого до себе не пропускали, мотивуючи тим, що в кабінеті не проводилось засідання ОВК, а тому спостерігачам на у кабінеті робити нічого. Спостерігачі викликали міліцію. Після цього голова ОВК виборчого округу № 156 Сергій Лоскутов повідомив, що міліція все ж не дозволила журналістам із чотирьох видань перебувати у залі, де працювала ОВК, оскільки Законом „Про вибори народних депутатів України” передбачено, що, що журналісти можуть бути присутні лише під час засідань ОВК, а оскільки ОВК не проводила засідання, то журналісти заважали роботі ОВК.

У Донецькій області офіційному спостерігачу Комітету виборців України, який здійснював спостереження на виборчій дільниці № 140704 у м. Дзержинську, погрожували невідомі особи. В результаті спостерігач був змушений піти додому. У цьому ж місті до кореспондента видання „Чистая правда” підійшли невстановлені особи, попросили пред’явити посвідчення і розірвали його. Журналістка так само була вимушена залишити дільницю. Випадки погроз спостерігачам також були зафіксовані на дільницях №№ 141812 та 141771 виборчого округу № 44 (м. Донецьк).

В Миколаївській області не був допущений в приміщення для голосування на дільниці № 480781 офіційний спостерігач від кандидата у депутати Мудрака О.І. Недопуск обґрунтовувався нібито присутністю у приміщенні другого спостерігача від того ж кандидата, хоча в дійсності останній залишив приміщення для голосування.

В Автономній Республіці Крим ОВК виборчого округу №10 було прийняте рішення про відмову в наданні згоди на присутність на засіданні представника ЗМІ у звязку з тим, що він прибув запізно (о 21:15) і вже не має права зареєструватись. За прийняття такого рішення проголосувала більшість членів ОВК. Цією самою комісією було відмовлено у присутності на засіданні комісії журналістів „Нового каналу”.

Присутність у приміщенні для голосування осіб, які не мають права бути у ньому присутніми

 

За Законом „Про вибори народних депутатів України” право присутності у приміщенні для голосування надано лише виборцям, які не проголосували, членам відповідної дільничної виборчої комісії, а також особам, які мають право бути присутніми у приміщенні для голосування без дозволу чи запрошення комісії.

 

Натомість у Рівненській області на ряді дільниць у приміщеннях для голосування були присутні невстановлені особи. Це стосується, зокрема, виборчих дільниць №№ 560247, 560347, 560872, 560610 (виборчий округ № 154), №№ 560926, 560948, 560915 (виборчий округ №152), № 560983 (виборчий округ № 153).

 

У Миколаївській області (виборчий округ № 132) на виборчій дільниці в селі Кам'яний Міст був присутній сільський голова, який залишив приміщення комісії лише на вимогу офіційного спостерігача.

 

Підписання незаповнених протоколів

 

Факт підписання незаповненого протоколу про підрахунок голосів виборців членами дільничної виборчої комісії був зафіксований на виборчій дільниці № 530037 (виборчий округ № 151,Полтавська область). Свої підписи під незаповненим документом не поставили лише троє членів ДВК. На бланках підписаних протоколів була відсутня печатка комісії. Саме ж підписання протоколу відбулося після відвідування дільниці кандидатом у народні депутати України п. Овчаренко.

 

Аналогічне порушення, вчинене за ініціативою голови ДВК, мало місце і на виборчій дільниці № 531248 (виборчий округ № 144, Полтавська область).

 

Неправильне оформлення протоколів про підрахунок голосів виборців

 

У багатьох виборчих округах ОВК не прийняли значну кількість протоколів ДВК про підрахунок голосів і зобов’язали відповідні ДВК скласти протоколи з позначкою „Уточнений”. До основних помилок, допущених при складанні протоколів, варто віднести проставлення прочерків замість нулів, направильне написання прізвищ кандидатів (наприклад, у виборчому окрузі № 74 (Запорізька область) у протоколі ДВК дільниці № 230890 замість прізвища Бабуріна на проколі вказувалось прізвище „Бабуркін”), відсутність на протоколах печаток комісій тощо.

 

Комісія №141601 округу №41 (Донецька область)після підрахунку голосів не видала офіційним спостерігачам копії протоколів про підрахунок голосів. Комісія повідомила офіційних спостерігачів, що вони отримають копії протоколів тільки після повернення представників з ОВК. Аналогічний випадок стався на виборчій дільниці №141653 округу №42

 

 

Значний відсоток помилок при складанні протоколів свідчить про необхідність посилення підготовки членів ДВК з питань, пов’язаних з підрахунком голосів та складанням протоколів про підрахунок голосів.

 

Порушення при транспортуванні виборчої документації

 

Одним з найбільш поширених порушень при транспортуванні виборчої документації від ДВК до ОВК стало пошкодження цілісності упаковки виборчих документів, неправильне їх пакування та наявність відкритих пакетів з примірниками протоколів.

Так, неправильно було запаковано документи ДВК дільниць №№ 462024 та 462034 (виборчий округ № 115, Львівська область). У цій самій області ДВК дільниці № 460973 (округ № 118) доставила до ОВК відкриті пакети з протоколами, тоді як на виборчій дільниці № 460040 (округ № 119) голосування взагалі перебуває під загрозою визнання недійсним, оскільки до бюлетенів у загальнодержавному та одномандатному окрузі ДВК не було внесено змін за допомогою штампа „Вибув”.

 

Подібні випадки мали місце і в Дніпропетровській області, зокрема – у виборчому окрузі № 29. У деяких округах цієї області частка повторних підрахунків голосів на дільницях досягає 20%-30% від загальної кількості опрацьованих дільниць (наприклад, у виборчих округах №№ 25 та 28). В одномандатному виборчому окрузі № 28 члени ДВК дільниці № 377 запечатували виборчу документацію біля дверей ОВК за допомог члена окружної комісії. При цьому після виявлення цього факту ОВК відмовилась від повторного підрахунку голосів на цій дільниці.

 

У Золотоноші (Черкаська область) на дільниці №710885 голова комісії не видав членам ДВК жодного протоколу, а забравши печатку та всі виборчі документи поїхав у міську раду. Услід за ним поїхали спостерігачі з відеокамерою, які одразу склали акт про порушення і викликали міліцію. У міській раді у голови ДВК одразу забрали протоколи по мажоритарному округу, сказавши, що їх більше ніхто не повинен бачити.

 

Недоліки в організації прийому виборчої документації ОВК

 

Згідно з інформацією регіональних відділень КВУ, прийом виборчої документації окружними виборчими комісіями у багатьох регіонах організований незадовільно, супроводжується бійками членів ДВК, блокуванням приміщення ОВК (зокрема, у Херсонській області) тощо.

 

У приміщеннях багатьох ОВК зафіксовано великі черги, тоді як далеко не на всіх дільницях протоколи про підрахунок голосів станом на ранок було складено. Оперативному опрацюванні підсумків голосування не сприяє і незадовільне функціонування ІАС „Вибори”, яка постійно „зависає”, не дозволяючи вносити дані протоколів в базу ЦВК.

 

В ряді округів ОВК було прийнято і опрацьовано менше 50% протоколів. Серед таких округів, зокрема – округи № 11, 13, 14, 15, 17, 18, 74, 75, 92, 94, 95, 96, 98, (всі округи Львівської таХерсонської).

 

При цьому у Київській області (виборчий округ № 95) ДВК дільниць у Вишневому та Боярці за вказівкою ОВК залишили виборчу документацію на дільницях і до 15-00 розішлись спати по домівках. У цьому ж окрузі з 2 до 4 годин ночі 29 жовтня зник голова та заступник голови ОВК, що призвело до зупинки прийому протоколів.

 

Залишено виборчу документацію до 10 години ранку 29 жовтня і ДВК виборчого округу № 98 (м. Бориспіль).