Результати соціологічного опитування центру "SOCIS" спільно з КВУ

Результати соціологічного опитування центру "SOCIS" спільно з КВУ  

Терміни проведення дослідження: 14 - 19 червня 2019 року

Метод збору первинної соціологічної інформації — стандартизоване інтерв’ю „face-to-face” за місцем постійного проживання респондентів

Опитування проводилося за вибіркою, яка репрезентує доросле населення округу в цілому, за такими ознаками як: стать, вік (від 18 років), тип поселення (місто/село) та поділ округу на райони

Статистична похибка дослідження (довірчий інтервал) не перевищує +/-2,2%

Загалом було опитано 2000 респондентів

Переглянути результати опитування.